“गुटखा वाहतूक आणि विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करा”

© लोकसत्ता द्वारे प्रदान केलेले महाराष्ट्रात गुटखाबंदी लागू करण्यात आली असून त्याची कठोर अंमलबजावणी सुरु आहे. परंतु इतर राज्यातुन येणारा गुटखा रो...

Source: